Your search: Southern Tsimshian

Bancroft collections
Hearst collections
Survey/BLC collections
Include material only if it contains online content

Filter by keyword:

Southern Tsimshian

ISO 639-3: [No ISO code]
Alternative names: Sgüüxs

   1. Konkow
   2. Maidu
   3. Nisenan
  1. Molalla
      1. Yaquina
     1. Hanis
     2. Miluk
     1. Lower Umpqua
     2. Siuslaw
     1. Central Kalapuya
     2. Northern Kalapuya
     3. Southern Kalapuya
     1. Lowland Takelma
     2. Northern Takelma
     3. Upland Takelma
    1. Klamath
    2. Modoc
     1. Lower Nez Perce
     2. Upper Nez Perce
      1. Celilo
      2. John Day
      3. Rock Creek
      4. Tenino
      5. Tygh Valley
      6. Umatilla
        1. Camnapam
        2. Naxiyampam
        3. Wawyukma
       1. Palouse
       2. Tygh
       3. Walla Walla
       4. Wanapam
       1. Kittias
       2. Klikitat
       3. Upper Cowlitz
       4. Upper Nisqually
       5. Yakima
     1. Eastern Gitksan
     2. Western Gitksan
    1. Nisqa'a
    1. Coast Tsimshian
    2. Southern Tsimshian
     1. Plains Miwok
     2. Saclan
      1. Central Sierra Miwok
      2. Northern Sierra Miwok
      3. Southern Sierra Miwok
      1. Bodega Miwok
      2. Marin Miwok
     1. Lake Miwok
     1. Awaswas
     2. Chochenyo
     3. Karkin
     4. Ramaytush
     5. Tamyen
     1. Chalon
     2. Mutsun
     3. Rumsen
   1. Nomlaki
    1. Hill Patwin
    2. River Patwin
    3. Suisun Patwin
    4. Tebti Patwin
   2. Wintu
     1. Hometwoli
     2. Tulamni
      1. Gashowu
       1. Ayticha
       2. Choynimni
       3. Chukaymina
       4. Michahay
          1. Lakisamni
          2. Tawalimni
         1. Lower San Joaquin
        1. Yachikumne
        1. Chawchila
        2. Merced
        3. Noptinte
         1. Chukchansi
          1. Dumna
          2. Kechayi
        1. Chunut
         1. Koyeti
         2. Yawelmani
         1. Nutunutu
         2. Tachi
        2. Wechihit
         1. Choynok
         2. Wo'lasi
      1. Wukchumni
      2. Yawdanchi
    1. Palewyami
 1. [Northern Wakashan File Slips] (undated)
  Item number:  2014-21.004.002  
  Contributors: [unknown]
 2. [Tsimshian grammatical notes] (undated)
  Contributor:  S.A. Barrett (researcher)
  Language:  Tsimshian